Về Chúng Tôi

Về Chúng Tôi


Tổ chức MUAHOCHIEU, HOCHIEUVIP của chúng tôi là Affiliate của một số thành viên đang làm tại Bộ Di Trú các quốc gia VIP như Hoa Kỳ, Canada, Úc và Anh Quốc.

Hộ chiếu được thực hiện bởi đối tác của chúng tôi, giống như Bộ Di Trụ cấp hộ chiếu cho công dân các quốc gia VIP trên.

Tổ chức của chúng tôi chính là CẦU NỐI giữa các Bộ Di Trú các quốc gia VIP và Những Người có nhu cầu về quốc tịch nhưng không đủ điều kiện.

Việc mua bán này hết sức nhạy cảm, cho nên chúng tôi chỉ đưa website này cho những Quí vị mà chúng tôi biết chứ không phổ biến quảng cáo.

Chúng tôi không cần nhiều khách hàng, chỉ cần khách hàng này làm xong thì giới thiệu khách hàng khác nên không quảng bá website vì tính nhạy cảm nhằm đảm bảo an toàn cho chính chúng tôi, cho khách hàng và cho cả đối tác của chúng tôi là những cán bộ đang công tác tại các Bộ Di trú các quốc gia VIP.

Chúng tôi có cơ sở tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Anh Quốc.

Email : hochieuvip@outlook.com          
Số phone:Không show lên đây,và sẽ cung cấp cho những khách hàng tiềm năng khi trao đổi qua Email.
Comments