MUA Hộ Chiếu Hoa Kỳ

MUA Hộ Chiếu Hoa Kỳ (Mỹ):

Nước Mỹ ai cũng muốn đến, và rất nhiều người muốn trở thành công dân Mỹ. Trong các Hộ Chiếu VIP thì Hộ Chiếu Mỹ có giá trị nhất.

 Chi phí Hộ Chiếu Mỹ ( Hoa Kỳ): USD190,000

Package bao gồm :
  1. Sổ hộ chiếu hợp pháp của Hoa Kỳ
  2. Giấy chứng nhận công dân Hoa Kỳ
  3. Lưu thông tin cá nhân vĩnh viễn vào hệ thống dữ liệu quốc gia Hoa Kỳ
Quí vị trở thành công dân Hoa Kỳ thực thụ khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu Hoa Kỳ. Quí vị được phép đi vào đi ra tất cả các cửa khẩu của Hoa Kỳ mà không bị bất cứ rắc rối nào. Quí vị được hưởng tất cả quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân Mỹ.


Thủ tục mua hộ chiếu Hoa Kỳ:

Email cho chúng tôi để nhận form đơn hàng : hochieuvip@outlook.com

Tham khảo các câu hỏi và trả lời về mua hộ chiếu. Click Here

Comments