Quí vị đang quan tâm và muốn có:

  • Giấy phép lái xe tại các Tiểu Bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh. EU?
  • Thường Trú Nhân Hoa Kỳ, Canada ?
  • Vào quốc tịch các quốc gia VP như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh và các quốc gia khác?
  • Quí vị đang ở Việt Nam và muốn có visa vào các quốc gia tân tiến như Mỹ, Canada, Anh, Úc,  EU?

Quí vị hãy điền thông tin đơn giản vào FORM để lấy mật khẩu vào xem. Mật khẩu sẽ xuất hiện ngay trên màn hình của Quí vị ngay sau khi Quí vị bấm nút " SEND". Thông tin nhạy cảm nên chúng tôi không công khai trên website mà phải cài mật khẩu chỉ cho những Quí vị đang quan tâm.

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


GIẤY PHÉP LÁI XE

Sau khi có mật khẩu, Quí vị bấm vào hình, hoặc nút bên dưới để vào xem tư vấn làm cách nào để có bằng lái xe tại Mỹ, Canada, Úc, Anh, EU...

THƯỜNG TRÚ NHÂN

Sau khi có mật khẩu, Quí vị bấm vào hình hoặc nút bên dưới để vào xem tư vấn lấy thường trú nhân Mỹ, Canada mà chúng ta quen gọi là thẻ xanh.

HỘ CHIẾU

Sau khi có mật khẩu, Quí vị bấm vào hình hoặc nút bên dưới để vào xem tư vấn lấy hộ chiếu các quốc gia tân tiến và nhiều quốc gia lớn nhỏ khác.

THỊ THỰC VISA

Sau khi có mật khẩu, Quí vị bấm vào hình hoặc nút bên dưới để vào xem tư vấn lấy thị thực visa vào các quốc gia tân tiến như Mỹ, Canada, Úc, Anh, EU.