Mua Hộ Chiếu Canada

Hộ Chiếu Lá Phong Quyền Lực

THIS IS PROPERTY OF MUAHOCHIEU

THIS IS PROPERTY OF MUAHOCHIEU

 

Chi phí Hộ Chiếu Canada : CA$ 200,000

Package bao gồm :
  1. Sổ hộ chiếu hợp pháp của Chính Phủ Canada
  2. Giấy chứng nhận công dân Canada
  3. Lưu thông tin cá nhân vĩnh viễn vào hệ thống dữ liệu quốc gia Canada
Quí vị trở thành công dân Canada thực thụ khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu Caanda Quí vị được phép đi vào đi ra tất cả các cửa khẩu của Canada mà không bị bất cứ rắc rối nào. quí vị hưởng thụ tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân Canada

Thủ Tục mua hộ chiếu Canada

hãy email cho chúng tôi để nhận form đơn hàng: hochieuvip@outlook.com

Tham khảo các câu hỏi và trả lời về mua hộ chiếu. Click Here