Mua Hộ Chiếu Anh Quốc

Hộ Chiếu Có Giá Trị Nhất Châu Âu


Chi phí Hộ Chiếu Vương Quốc Anh : GBP 90,000

Package bao gồm :
  1. Sổ hộ chiếu hợp pháp của Vương Quốc Anh
  2. Giấy chứng nhận công dân Vương Quốc Anh
  3. Lưu thông tin cá nhân vĩnh viễn vào hệ thống dữ liệu Vương Quốc Anh
Quí vị trở thành công dân Vương Quốc Anh thực thụ khi cầm trên tay cuốn hộ chiếu này. Quí vị được phép đi vào đi ra tất cả các cửa khẩu của UK và Châu Âu mà không bị bất cứ rắc rối nào. Quí vị được hưởng mọi quyền lợi và có nghĩa vụ như Công dân Vương Quốc Anh thực thụ.


Thủ tục mua hộ chiếu Vương Quốc Anh

Email cho chúng tôi để nhận form đơn hàng : hochieuvip@outlook.com

 
Tham khảo các câu hỏi và trả lời về mua hộ chiếu. Click Here