3. Lấy nhanh quốc tịch VIP: Mỹ, Canada, Úc, Anh...

  • Tư vấn cách trở thành công dân VIP bằng con đường nhanh nhất.
  • Tư vấn đổi tên hợp pháp trong hộ chiếu mới.
  • Đi du lịch khắp 5 châu không cần xin visa.

Cách Lấy Visa, Thẻ Xanh, Hộ Chiếu Cấp Tốc

1. Lấy visa các nước dể dàng hơn lúc nào

  • Hồ sơ đơn giản
  • Không cần chứng minh tài chính
  • Không cần thư mời
  • Không cần phỏng vấn

 

2. Lấy nhanh thẻ xanh ( Thường Trú Nhân)

  • Tư vấn con đường ngắn nhất để có Thường Trú Nhân Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh...
  • Có thường trú nhân, Quí vị có đầy đủ các quyền như công dân Mỹ, hay Canada trừ quyền bầu cử và ứng cử.
  • Có thường trú nhân, con cái học phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12 hoàn toàn miễn phí; quí vị có quyền đi làm hợp pháp.